Landbouwhuisdieren

Uw landbouwhuisdieren, onze zorg

Landbouwhuisdieren

Rundvee

Uw melk-en-vleesvee, onze zorg

In het gebied van gemeente De Friese Meren verlenen wij, met vier geborgde rundveedierenartsen, diergeneeskundige zorg aan ruim 70 melkvee / vleesveebedrijven.

Onze veterinaire zorg bestaat uit een breed pakket aan diensten en werkzaamheden. Dit varieert van onderzoek en behandeling van de individuele zieke koe, tot de preventie van dierziekten op koppelniveau. Van het beheersen van besmettelijke dierziekten als BVD, IBR en Salmonella tot de aanpak van problemen op het gebied van uiergezondheid. 

Ook begeleiding op het gebied van vruchtbaarheid en drachtigheidsdiagnostiek vormt een belangrijk deel van onze werkzaamheden. Wij beschikken over een apotheek die aan alle wettelijke eisen voldoet en een eigen laboratorium om onze diagnostiek te ondersteunen.

Overig

Uw schapen, geiten en ander kleinvee, onze zorg

Voor enkele grote bedrijven en daarnaast veel hobbymatig gehouden dieren, verzorgen we de eerstelijnszorg. U moet hierbij denken aan:

  • Vaccineren, bv. Rotkreupel en Q-koorts
  • Geboortebegeleiding en problemen voor-en-na de geboorte
  • Onderzoek en behandeling van zieke dieren
  • Advies over ontwormen, voeding en huisvesting
Terug naar praktijk en beleid