Inenten van konijn

Konijn-vaccinatie Myxo en VHDEr zijn twee besmettelijke ziektes waar een konijn tegen wordt gevaccineerd (ingeënt):
1. Myxomatose
2. VHD (ook wel VHS of RHD genoemd)

Beide aandoeningen zijn zeer besmettelijk en niet / slecht behandelbaar. Daarom adviseren we u uw konijn tegen deze ziektes in te laten enten.*

Hoe lang werkt een vaccin? Vroeger waren er alleen vaccins beschikbaar die maar enkele maanden bescherming boden. Tegenwoordig is een eenmalige jaarlijkse vaccinatie voldoende om uw konijn goed te beschermen.

Wanneer moet ik mijn konijn laten inenten?
Vanaf een leeftijd van 5 weken mogen konijnen gevaccineerd worden. Het konijn heeft 3 weken na de vaccinatie voldoende immuniteit (afweer) opgebouwd en deze blijft een jaar lang aanwezig. In uitzonderingsgevallen is het nodig om na 4 weken een booster (herhaling) te geven.
Voor de eerste keer inenten? We raden aan om in het voorjaar te laten enten, omdat de besmettingskans in het voorjaar en zomer het hoogst is. Uw konijn is dan in de meest vatbare periode goed beschermd. Buiten die periode is het inenten ook sterk aan te raden en omdat de inenting een jaar werkt ondervangt u daarmee ook gelijk het komende jaar.

Mijn konijn komt niet buiten, is vaccineren dan wel nodig?
Jazeker. Het is een misverstand dat konijnen die binnen gehuisvest worden, niet gevaccineerd hoeven te worden. Konijnen die alleen binnen zijn, kunnen namelijk wel degelijk besmet worden. Dit gaat via insecten, besmet voer of doordat de eigenaar ziekteverwekkers onder de voetzolen mee naar binnen neemt.

Hoe weet ik wanneer mijn konijn weer aan de beurt is voor een vaccinatie?
Staat uw konijn ingeschreven bij Dierenartsenpraktijk Gaasterland, dan krijgt u jaarlijks automatisch een herinneringskaartje thuisgestuurd.
MYXOMATOSE
Myxomatose is een virale aandoening die vooral in het voor- en najaar voorkomt. De verschijnselen bestaan uit zwellingen rond de ogen, mond, anus en vulva. Doordat de oogleden erg opzwellen, kan het konijn niet meer zien. Door de zwelling bij mond en neus wordt het konijn benauwd. Daarnaast ontstaan er soms knobbels in de huid (de zogenaamde myxomen). Deze ontstaan vooral op de oren, rond de mond en op de rug.

konijn hangoor

Therapie
Omdat konijnen die myxomatose krijgen vaak overlijden, is voorkómen echt beter dan genezen. Dit betekent niet dat we niks meer voor uw konijn kunnen beteken. Sommige konijnen kunnen met veel zorg en medicatie de infectie overleven.
Verspreiding
Het myxomatose virus wordt met name overgedragen door stekende insecten als vlooien, muggen en vliegen. Ook kunnen konijnen elkaar besmetten of kan een konijn geïnfecteerd raken door besmette materialen.
Preventie
De belangrijkste preventieve maatregel is vaccinatie. Daarnaast kunt u de volgende maatregelen nemen:
• Houdt stekende insecten tegen met een hor
• Controleer uw konijn op vlooien. Als u vlooien vindt, ontvlooi het konijn dan met Advantage
• Wanneer u één konijn verdenkt van myxomatose, scheidt dit konijn van de andere konijnen, houdt spullen gescheiden, ontsmet uw handen en draag bij voorkeur andere kleding wanneer u van het ene naar het andere konijn gaat.

VHD (= Viral Haemorrhagic Disease)

VHD is een virale infectie en wordt veroorzaakt door een calicivirus. Deze ziekte zien we voornamelijk in de zomer en het najaar. De eerste verschijnselen zijn vaak anorexie (niet eten), sloomheid, benauwdheid en koorts. Het konijn geeft soms pijn aan en zit te tandenknarsen. Deze eerste verschijnselen worden gevolgd door bloedingen in het lichaam waaraan het konijn overlijdt. Soms is er dan bloed bij neus of de anus te zien. Het komt ook voor dat het konijn nooit verschijnselen heeft vertoond en plotseling dood wordt gevonden.

Therapie
VHD is helaas vrijwel niet te genezen.
Verspreiding
VHD verspreidt zich via direct contact tussen konijnen, besmet materiaal, stekende insecten en ontlasting / urine. Het voeren van vers gras waar wilde konijnen op gelopen hebben, kan bijvoorbeeld tot een besmetting leiden, net als het meenemen van het virus onder je voetzolen.
Preventie
De belangrijkste preventieve maatregel is vaccinatie. Daarnaast kunt u de volgende maatregelen nemen:
• Houdt stekende insecten tegen met een hor
• Voer geen vers gras waar wilde konijnen op gelopen hebben
• Wanneer u één konijn verdenkt van VHD, scheidt dit konijn direct van de andere konijnen en neem goede hygiënische maatregelen.

Kan ik mijn konijn nog inenten als hij al ziek is?
Ja. Een noodvaccinatie heeft bij VHD, in tegenstelling tot bij Myxomatose, wel nut. Wanneer de gezonde konijnen direct gevaccineerd worden, kunnen ze mogelijk gered worden.

* Bij de inenting wordt uw konijn eerst klinisch nagekeken.

konijntjes